Zpravodajství
Tradiční setkání odborářů - seniorů s vedením svazu
19.11.2018 | Komise | Seniorů | Přečteno: 357x

V úterý 13. listopadu 2018 se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnilo setkání našich členů-důchodců s vedením svazu.

Akci zahájil předseda svazové Komise seniorů Jaromír Zych, přivítal přítomné a předal slovo předsedovi svazu Ing. Milanu Vomelovi. Ten zmínil současné aktivity svazu, především průběh říjnových „volebních“ Regionálních konferencí, přípravu jednání Sněmu OS a hlavně VIII. sjezdu OS Stavba ČR, který proběhne začátkem února příštího roku. Podělil se rovněž o svazové tendence ve vyjednávání odvětvové kolektivní smlouvy, o problémy s početností členské základny, neopomněl ani aktuální aktivity ČMKOS.

V další části setkání vystoupil jeden z hostů – JUDr. Roman Lang z Ministerstva práce a sociálních věcí. Poutavě a srozumitelně objasnil současný systém důchodového pojištění, mechanismus výpočtu důchodů a souvislosti s navýšením důchodů od ledna 2019, doplněné písemnými podklady.

Na jeho příspěvek pak navázal další host - předseda Rady seniorů ČR dr. Zdeněk Pernes. Ocenil zejména vstřícný přístup současné vládní garnitury k potřebám důchodců.

Třetím hostem byl Ing. Jaroslav Ulma, předseda Asociace důchodců ČMKOS. Především poděkoval našemu svazu za péči o seniory-odboráře, připomněl podíl odborů na pozitivních změnách pro důchodce. S uznáním se zmínil o lidském přístupu nové ministryně práce a sociálních věcí a také o pochopení, kterého se zástupcům seniorů dostalo při jednání s prezidentem republiky. Apeloval na co největší účast důchodců ve všech typech voleb – zásadní možnosti, jak státní politiku ve směru k seniorům účinně ovlivnit.

Přítomní důchodci-odboráři pak převzali z rukou představitelů svazu upomínkové předměty a ženy navíc krásnou květinu jako poděkování za jejich odborářskou práci.

V diskusi poděkoval Bc. Vladimír Ptáček svazu za jeho starost o potřeby seniorů, JUDr. Lang pak ozřejmil možná řešení tzv. předdůchodů bez ekonomických dopadů pro nejnáročnější profese a vysvětlil problematiku nižších důchodů žen ve srovnání s muži.

Příjemné předvánoční setkání bylo zakončeno společným obědem.

Radoslav Vlasák

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku