Zpravodajství
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.
12.07.2018 | Odbory | OS STAVBA ČR | autor: Zdeněk Švehla | Přečteno: 386x

Platforma Stavebnictví II. - Odborový svaz Stavba České republiky se aktivně zapojil do projektu s názvem „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a je dozorován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Úkolem projektu je reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku, ale i zajištění důstojného profesního „dožití“ starších pracovníků do doby odchodu do důchodu.

V projektu je zapojeno celkem 8 platforem, v každé jsou vždy zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Kromě toho je v projektu zapojen i tzv. Podpůrný modul. Zaměstnavatele zastupují zaměstnavatelské svazy, zaměstnanci jsou zastupováni jednotlivými odborovými svazy. Z uvedených 9 platforem se 2 týkají stavebnictví, a to konkrétně Stavebnictví I. (tzv. velké stavebnictví) a Stavebnictví II. (tzv. malé stavebnictví). V platformě Stavebnictví II.  je naším partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR a jsou v ní zapojeny 4 cechy, konkrétně Cech obkladačů České republiky, Cech suché výstavby České republiky, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Cech kamnářů České republiky.

Etapa II. výše uvedeného projektu je nastavena na období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2019. K dnešnímu dni bylo ve všech subjektech zapojených v platformě Stavebnictví II. provedeno měření BSAT, testování metodou CUT-e, měření LEA, a kompletně bylo dokončeno i tzv. měření prostředí, což je zajištění relevantních dat k vybraným pozicím zaměřených na prostředí, ve kterém se měřená pozice nachází.

V současné době již nám zbývá pouze uskutečnit 1 kulatý stůl z celkového počtu 31, kdy je formou diskuse zúčastněných a externích odborníků konzultováno, jakým způsobem by bylo nejvhodnější postupovat, aby bylo možné pracovníky ve vyšším věku udržet pracovně aktivní až do doby jejich odchodu do důchodu, ale zároveň také to, jakým způsobem přilákat do odborných škol žáky oborů, které zastupují výše uvedené cechy.

Další aktivitou, která v současné době v rámci projektu probíhá, je konání informačně diskusních seminářů. Cílem těchto seminářů je zejména informování cílové skupiny o výsledcích projektu a zároveň i informování laické veřejnosti. V naší platformě zatím proběhlo 10 seminářů z celkového počtu 12.

Na den 22. září 2018 je naplánováno konání konference platformy Stavebnictví II., na které se zúčastní cca 70 účastníků.

 

Dne 3. 7. 2018

Zdeněk Švehla – specialista I. za stranu zaměstnanců

Ing. Alena Paslerová – specialista I. za stranu zaměstnavatelů

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Jednal první posjezdový svazový sněm
Duben patřil školení našich základních a místních organizací
Kolektivní smlouva vyššího stupně na následujících pět let byla podepsána 2. dubna 2019 v Praze