Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen

V částce 53 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 12. června 2018, je zveřejněno Sdělení č.104/2018 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016-2019, uzavřeného dne 4. 4. 2018 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR na straně druhé. Rozšíření závaznosti Dodatku KSVS nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Dodatek č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně se tak stane závazným pro většinu firem působících ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce firem, ve kterých je zaměstnáno téměř 200 tisíc zaměstnanců. Se zněním dodatku kolektivní smlouvy se můžete seznámit na našich webových stránkách, popř. na stránkách SPS v ČR, či na stránkách MPSV.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti přinášíme v příloze. 

Do systému vložil: Zítko Pavel
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Sdělení MPSV č. 104/2018 Sb.---
Další články
Titulek
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!
Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!
Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!