Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
11.06.2018 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 763x

Těžební společnost Eurovia Kamenolomy a.s. se stala zaslouženě vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2017 ve III. kategorii (hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku-subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).

Ocenění převzal dne 6. 6. 2018 v prostorách hotelu Zlatý Lev v Liberci z rukou zástupce předsedy a ředitele sekce báňské správy Českého báňského úřadu JUDr. Pavla Dvořáka předseda představenstva společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. Ing. Michael Junge. Předání se dále zúčastnil za státní báňskou správu ředitel kanceláře předsedy ČBÚ Dr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu Ing. Radim Mžyk a předseda OBÚ Liberec Ing. Dalibor Hampejs.

Za vítěznou organizaci se převzetí ceny zúčastnili Ing. Svatopluk Zástěra, Ing. Petr Polák a Ing. Karel Pulec. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání tohoto významného ocenění zúčastnil jeho místopředseda Ing. Pavel Zítko.

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP