Evropská federace stavebních a dřevařských pracovníků vítá návrh na zřízení Evropského úřadu práce
14.03.2018 | Mezinárodní činnost | EFBWW | autor: Pavel Zítko | Přečteno: 2 038x

Dne 13. března 2018 Evropská komise navrhla vytvoření Evropského úřadu práce. Tato nová agentura by měla zajistit, aby přeshraniční pracovní mobilita byla spravedlivá. Agentura bude mít řadu úkolů:
(1) usnadnění přístupu k informacím o právech a povinnostech pracovníků a zaměstnavatelů
(2) podpora spolupráce mezi členskými státy v případech mobility pracovní síly
(3) koordinace společných přeshraničních inspekcí
(4) provádění analýz a posouzení rizik přeshraniční mobility pracovní mobility
(5) posílení kapacity členských států při přeshraničních inspekcích práce
(6) dobrovolné řešení sporů mezi členskými státy

V tiskové zprávě EFBWW, kterou vydala tato federace ve středu dne 14. března 2018, se mimo jiné uvádí, že během posledního desetiletí byl zaznamenán prudký nárůst přeshraničních případů sociálního podvodu, zneužívání a obcházení legislativy. Současný evropský trh práce usnadňuje zneužívání mobilních pracovníků podvodným společnostem. Současné nedostatky existují na úrovni EU, ale také v některých členských státech. Proto naléhavě potřebujeme evropský koordinační orgán s jasným mandátem zlepšit spolupráci mezi různými vnitrostátními orgány.

Předseda EFBWW Dietmar Schäfer zdůrazňuje, že "EFBWW po více než deset let žádá o vytvoření Evropského úřadu práce, který by efektivně umožnil spravedlivé pracovní podmínky v EU." Dodává, že" musíme také zajistit, aby navrhovaný úřad nebyl přeměněn na nový nástroj vnitřního trhu, který by sloužil zájmům společností ".

Sam Hägglund, generální tajemník EFBWW, zdůrazňuje, že "pracovníci, kteří překračují hranice, se často stávají oběťmi vykořisťování a sociálního podvodu. Tito pracovníci musí mít svá sociální práva zaručena. Nová agentura by mohla mít důležitou úlohu při zajišťování tohoto cíle. Důležitou otázkou, kterou je však třeba vyjasnit, je role zprostředkovatele "úřadu". Musíme najít správnou rovnováhu mezi zajištěním účinného respektování a vymáhání práv zaměstnanců při respektování autonomie vnitrostátních orgánů. "

Evropský úřad práce je operačním nástrojem, jehož cílem je zlepšit přeshraniční pracovní mobilitu. Tato agentura by mohla významně přispět ke spravedlivému přeshraničnímu trhu práce.

Celé znění tiskové zprávy naleznete v příloze

Do systému vložil: Zítko Pavel
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Tisková zpráva EFBWW - 14.3.2018---
Další články
Titulek
Nový Newsletter EFBWW
EFBWW Newsletter November 2020
EFBWW Newsletter October 2020
Tisková zpráva EFBWW k mechanismu pro uhlíkové emise
EFBWW Newsletter, Strategie EU pro obnovu
Doporučení EFBWW a FIEC
Webové stránky EFBWW ke COVID-19
Naše Evropa: Spravedlivá, udržitelná, pevně sjednocená
Zástupci zaměstnanců v nadnárodních firmách si vyměňovali zkušenosti
EFBWW: tisková zpráva