Zástupci zaměstnanců v nadnárodních firmách si vyměňovali zkušenosti
23.02.2018 | Mezinárodní činnost | EFBWW | Přečteno: 2 354x

Výměna zkušenosti jednotlivých zástupců zaměstnanců v Evropských radách byla hlavním programem tradičního semináře, který se v závěru února konal v zasedací místnosti Odborového svazu Stavba ČR.

Seminář zahájil místopředseda OS Ing. Pavel Zítko, přičemž přivítal nejen všechny přítomné kolegy z odborových organizací, ale i milého hosta, místopředsedu ČMKOS JUDr. Víta Samka.

V úvodní části semináře dále omluvil nepřítomnost předsedy OS a v rámci tohoto bodu následně informoval přítomné o činnosti OS Stavba ČR, zmínil zejména jednání Předsednictva OS. Zde zdůraznil otázku přípravy sněmu OS, návrh na zapracování podpory při stávce do Podpůrného fondu, anketu ZO, vzdělávání funkcionářů OS, problematiku rejstříkových soudů. Dále poukázal na řadu zajímavých podkladů pro jednání důležitých orgánů - zejména Rady ČMKOS, RHSD a dalších. Následně komentoval situaci v odvětví a zejména podal aktuální informace o postupu při vyjednávání Dodatku č. 2 KSVS. Informoval i o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na úrovni podniků.

Dále informoval o přípravě Sjezdu ČMKOS, který proběhne v dubnu letošního roku. Předsednictvo OS na svém lednovém jednání nominovalo kolegu Josefa Středulu na předsedu ČMKOS a kolegy Víta Samka a Radku Sokolovou na pozici místopředsedů ČMKOS. Dále nominovalo Pavla Němejce do revizní komise ČMKOS. V závěru informoval o aktuálních majetkových otázkách, zejména o činnosti MSDU OS. V otázce mezinárodní problematiky informoval přítomné o postupu v oblasti záměru sloučení EFBWW (evropská federace dřevařů a stavbařů) a BWI (světová federace). Bylo zdůrazněno, že informace ze všech výše zmíněných oblastí jsou i nadále k dispozici na intranetu OS.

Na úvodní část navázal přítomný host - JUDr. Vít Samek – místopředseda ČMKOS, který velmi podrobně informoval všechny účastníky semináře o aktivitách ČMKOS v několika důležitých oblastech. Zmínil např. legislativní činnost – novelu občanského zákoníku - rejstříkové soudy, zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách, novelu Zákoníku práce, minimální mzdu a její vývoj, agentury práce, dovoz pracovních sil, důchodovou reformu apod. Poukázal i na vývoj nezaměstnanosti, růst HDP, podíl cizinců a prekérní zaměstnání. Při svém informačním bloku kolega Samek využil možnost a prezentoval podávané informace prostřednictvím projektoru. Přehledná prezentaci se pak stala součástí dokumentů z tohoto semináře a všichni dotčení kolegové ji obdrželi jako přílohu zápisu z jednání. Po vystoupení místopředsedy ČMKOS proběhla diskuse, kde se přítomní vyjadřovali ke všemu, co je zaujalo.

Po krátké přestávce jednotliví členové ERZ informovali přítomné kolegy velmi podrobně o svých zkušenostech z jednání v rámci ERZ. Zazněla řada zajímavých informací, které dokumentovaly přínos ERZ pro zastupování zaměstnanců. Z jednotlivých vystoupení bylo zřejmé, že ERZ fungují celkem bez vážnějších problémů. Většina ERZ funguje na principu jednoho až dvou jednání ERZ za rok. Zazněly informace o tom, že díky fungování ERZ probíhá pravidelná výměna informací mezi jednotlivými členy v dotčených firmách a toto je vítaným bonusem pro vlastní odborovou činnost. Přítomní také podrobně informovali o výsledcích kolektivního vyjednávání ve firmách, kde jako zástupci zaměstnanců působí.

V závěru semináře místopředseda OS informoval o činnosti OS v souvislosti se zastupováním zaměstnanců prostřednictvím ERZ. V úvodu shrnul aktuální stav zastupování zaměstnanců v ERZ v rámci OS - 13 ERZ - 20 zástupců - téměř 30 podnikatelských subjektů. Informoval o účastnících a programu porad koordinátorů ERZ, které proběhly v loňském roce. Informoval o vývoji projektu ECMIN 2.0, který iniciovala EFBWW a který umožňuje aktuální náhled na legislativní, mzdové a pracovní podmínky ve stavebnictví ve všech zemích Evropské unie. Konstatoval však, že zdaleka ne všechny zúčastněné svazy aktualizují webovou stránku vytvořenou tímto projektem. Nastolil i další zajímavé otázky – vývoj stavebnictví a příbuzných oborů v číslech, mezinárodní srovnání a další statistické zajímavosti. Poskytl i upoutávku na možné informační zdroje při získávání podkladů pro činnost v ERZ. Dále vyzval k pokračování úzké spolupráce zástupců v Evropských radách zaměstnanců v rámci OS se zástupci svazu. Poukázal na některé zajímavé výstupy ve směru k EU. I místopředseda OS doprovodil svůj příspěvek pomocí promítané prezentace, přičemž i tato se stala součástí dokumentace z jednání a je k dispozici všem kolegům. Dále se v rámci tohoto bodu přítomní diskutovali a vyjadřovali se ke všem předneseným informacím.

Pavel Zítko – koordinátor ERZ

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Nový Newsletter EFBWW
EFBWW Newsletter November 2020
EFBWW Newsletter October 2020
Tisková zpráva EFBWW k mechanismu pro uhlíkové emise
EFBWW Newsletter, Strategie EU pro obnovu
Doporučení EFBWW a FIEC
Webové stránky EFBWW ke COVID-19
Naše Evropa: Spravedlivá, udržitelná, pevně sjednocená
Evropská federace stavebních a dřevařských pracovníků vítá návrh na zřízení Evropského úřadu práce
EFBWW: tisková zpráva