Zpravodajství
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!
07.06.2017 | Kolektivní vyjednávání | Rozšíření závaznosti KSVS | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 2 854x

V částce 58 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 7. června 2017, je zveřejněno Sdělení č.165/2017 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016-2019, uzavřeného dne 29. 3. 2017 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR na straně druhé. Rozšíření závaznosti Dodatku KSVS nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Dodatek č. 1 kolektivní smlouvy vyššího stupně se tak stane závazným pro většinu firem působících ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce firem, ve kterých je zaměstnáno více jak 170 tisíc zaměstnanců. Se zněním dodatku kolektivní smlouvy se můžete seznámit na našich webových stránkách, popř. na stránkách SPS v ČR, či na stránkách MPSV.

 

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti přinášíme v příloze. 

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Závaznost Dodatku č. 3 KSVS rozšířena!
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!
Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!
Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!
Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen