Dodatek č. 1 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
30.03.2017 | Kolektivní vyjednávání | Dodatky KSVS | Přečteno: 2 046x

Dne 29.3.2017 byl podepsán Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR na straně druhé. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dne 1.4.2017.

Předmětem Dodatku č.1 je  zejména změna článku 33 písm.a) KSVS, dochází k navýšení minimálních mzdových tarifů v hodinové mzdě průměrně o 6,3% a v měsíční mzdě průměrně o 6,7 %.
Současně smluvní strany podepsaly návrh na rozšíření závaznosti tohoto dodatku .
 

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Dodatek č. 2 KSVS je podepsaný!!!
Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán!!!
Dodatek č. 2 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!