V Praze se konaly Regionální konference

21.10.2019 | Odbory | Regionální konference | Přečteno: 626x

Po dva dny za sebou jednaly v Praze v domě „Radost“ (dříve DOS – Dům odborových svazů) svazové Regionální konference – 15. 10. pro bývalé regiony Plzeň, Ústí n/L., České Budějovice, Střední Čechy a Praha, 16. 10. pak pro Hradec Králové, Ostravu, Brno a Olomouc.

Obě jednání se řídila programem určeným již dříve Předsednictvem OS – zahájení, v jehož úvodu bylo minutou ticha a povstáním vzpomenuto nedávno zesnulých kolegů JUDr. Lubomíra Dlouhého a Bc. Josefa Pechana, se ujal předseda svazu Ing. Pavel Zítko. Kromě obligátních úkonů, kterými byly volby komisí mandátové a návrhové, pracovního předsednictva a skrutátora, a po schválení programu konferencí, upozornil na vznik nových základních organizací našeho svazu a představil účastníkům dva nové regionální manažery Milana Strnada a Josefa Vojtíška i ostatní zaměstnance svazu – s odkazem na svazový web a Zpravodaj. Zdůraznil mj. větší neformálnost jednání regionálních konferencí, žádoucí náměty pro práci svazu a jejich případné zařazení do plánu práce na příští rok a delegaci z jednotlivých ZO/MO na připravované setkání a odměnění zasloužilých svazových seniorů. Tyto informace doplnil svým vystoupením místopředseda Stanislav Augustin.

V obsáhlé diskusi byla na úterním jednání probrána jak otázka dalšího nakládání s odborovým majetkem (Karel Hnilička), tak třeba současný vývoj stran novely Zákoníku práce, směřování podnikových kolektivních smluv, mnohdy nelehká (ale o to účinnější) práce s lidmi. Vladimír Gruncl nastínil aktuální problémy učňovského školství a požádal o podporu současných akcí ČMOS pracovníků ve školství, Petr Janoušek navázal důležitostí problematiky definitivního stanovení minimální mzdy pro příští rok a stručně představil projekt „Buď mistr!“, který se týká právě učňovského školství a mohl by se rozšířit do celé republiky.

Na středečním jednání bylo mimo jiné diskutováno o proběhlé akci ČMKOS "Konec levné práce" a o větším zviditelnění jednotlivých odborových svazů. Byl zmíněn i návrh o zařazení základů ekonomiky podniku na příští školení pro ZO/MO, a dále v rámci benefičního portálu Odbory Plus se pokusit zaměřit na tématiku slev, které by mohly být více užitečné pro odborové organizace.

Předseda svazu představil prezentaci o základních událostech od našeho únorového VIII. sjezdu a zmínil také možnosti zapojení se do programu SPHERE, stejně jako možnou propagaci využití a naplnění volných kapacit rekreačních zařízení jednotlivých ZO. SIBP Zdeněk Švehla seznámil přítomné s vývojem BOZP v rámci svazu, zejména stran smrtelných a závažných pracovních úrazů.

Účastníci také obdrželi (kromě nezbytného občerstvení) řadu naučných a propagačních materiálů ČMKOS.

Po zprávách mandátové a návrhové komise bylo jednomyslně přijato usnesení včetně podpory akcí školských odborů, závěrem pak předseda svazu poděkoval všem našim odborovým funkcionářům a jejich prostřednictvím i členům ZO/MO za angažování v odborářské činnosti, a popřál všem hodně zdraví a pracovní i osobní pohody.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku