Zpravodajství
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.
30.09.2018 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 321x

Platforma Stavebnictví II. - Odborový svaz Stavba České republiky se aktivně zapojil do projektu s názvem „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a je dozorován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V rámci projektu se dne 22. září 2018 uskutečnila konference bipartitní platformy Stavebnictví II. Konference proběhla v rámci 29. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH na výstavišti v Praze – Letňanech.

Konferenci uspořádal Cech kamnářů České republiky a zúčastnila se jí kromě prezidenta Cechu pana Pavla Ryndy a 1. viceprezidenta Cechu pana Víta Peška řada dalších členů Cechu.

Konference byla zaměřena na projednávání zásadních oblastí činnosti Cechu, ale také na řadu dalších oblastí, jež Cech sleduje.

Na konferenci bylo připomenuto, že kamnařina patří mezi nejstarší řemesla, která vznikla specializací a časem osamostatněním od hrnčířské profese. Výroba hliněného nádobí provází člověka již mnoho staletí, avšak výroba a stavba kachlových kamen, kdy nestačí jen oheň obezdít, se začala na našem území rozšiřovat až v 15.století.

Rovněž byly připomenuty zásadní okruhy, jež jsou mezi prioritami Cechu. Mezi ty nejzákladnější patří oblast interního vzdělávání členů Cechu, což se děje zejména pomocí odborných školení a seminářů. Další prioritu vedení Cechu spatřuje v oblasti učňovského školství, kde se po letech podařilo do systému vzdělávání zapracovat učební obor „kamnář“. No a v neposlední řadě jde o rekvalifikační kurzy, kdy se stále více zájemců stává vzdělanými odborníky v oboru.

Samotná konference se nesla v duchu projednávání zajímavých témat, ale i témat, která jsou aktuální a v současné době trápí členy Cechu. Byly promítnuty prezentace jako např. „Nové trendy v kamnařině“, kterou nás provedl prezident Cechu pan Rynda, „Mistrovská zkouška“ (pí Pekárková), „Řemesla a živnostníci“ (pí Macourková), „Tvorby ceny díla“ (p. Vodenka).

Se zásadní prezentací na konferenci vystoupil specialista I. projektu p. Švehla, který zde představil prezentaci s názvem „Rizika stresu na pracovišti“. Tato prezentace byla cílena na stres na pracovišti, jeho vznik, příčiny, důsledky a možnosti jeho odbourávání. Toto téma bylo zvoleno zejména proto, že stres v práci byl vyhodnocen v rámci měření v projektu jako nejzávažnější problém nejen pro kamnáře, ale i pro všechny ostatní Cechy zapojené v projektu (sádrokartonáři, malíři, obkladači).

V závěru je možné konstatovat, že konference byla přínosná a splnila svůj účel.

 

Dne 30. 9. 2018

Zdeněk Švehla – specialista I. za stranu zaměstnanců

Ing. Alena Paslerová – specialista I. za stranu zaměstnavatelů

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Jednal první posjezdový svazový sněm
Duben patřil školení našich základních a místních organizací
Kolektivní smlouva vyššího stupně na následujících pět let byla podepsána 2. dubna 2019 v Praze