Zpravodajství
Školení funkcionářů OS Stavba ČR proběhlo opět u Máchova jezera
18.06.2018 | Vzdělávání | Školení | Přečteno: 506x

V měsíci červnu se opět uskutečnilo pravidelné internátní školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem pro získání potřebných informací a dovedností bylo i tentokrát krásné prostředí v blízkosti Máchova jezera v hotelu Bezděz ve Starých Splavech.

Školení proběhlo již tradičně v tematických blocích, které byly zaměřeny na aktuální problémy pracovněprávní legislativy, ochrana osobních údajů - GDPR, právní aspekty kolektivního vyjednávání. Dalšími body školení byly informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k sociálnímu dialogu, ke kolektivnímu vyjednávání. Zvláštní pozornost byla věnována hospodaření odborových organizací. Nechyběly ani informace o možném řešení kolektivních sporů a metodika pro odborové organizace. Přednášky k pracovněprávní legislativě se ujal svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý. Blok v oblasti BOZP přednesl svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. O průběhu sociálního dialogu mezi odborovými organizacemi OS Stavba ČR a vedením jednotlivých firem při uzavírání podnikových kolektivních smluv hovořil specialista OS Ing. Pavel Zítko. Daňové a zejména účetní problematiky, to je otázky, jak by měly odborové organizace správně hospodařit, se ujala paní Vlasta Eisenhammerová. Po každém ukončeném tématu probíhala věcná diskuse - posluchači zavalili lektory svými dotazy, na které dostali vyčerpávající odpovědi....

Celou tuto vzdělávací aktivitu zakončil  závěrečným informačním slovem osobně předseda OS Ing. Milan Vomela, který byl přítomen po většinu vzdělávací akce, přičemž zároveň svými hudebními vložkami přispěl velmi významně k celkově výborné artmosféře. 

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
ŠKOLENÍ 2017 - hotel Bezděz - Staré Splavy – Máchovo jezero