Zpravodajství
1 - 15 z 160
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
Mimořádná opatření – co aktuálně platí
Uvolňování od 25. 5. 2020
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Uvolňování opatření!!
Program Antivirus se prodlouží do konce května
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Doporučení EFBWW a FIEC
Odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru
Uvolňování opatření!!
Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán!!!
ZO HOCHTIEF CZ
ZO CEMEX Cement
Kvůli výpadku příjmu nemáte na jídlo a bydlení, ale na dávky hmotné nouze nedosáhnete? Můžete požádat o MOP
1 - 15 z 160