Fotogalerie
Kolektivní smlouvy garantují mnoho výhod pro členy OS
Kolektivní vyjednávání, především však výsledky tohoto procesu, patří zcela jednoznačně k hlavním činnostem OS Stavba ČR. Při vyhodnocení podnikových kolektivních smluv (dále PKS) bylo v roce 2022 posuzováno 66 PKS, dodatků či příloh k PKS (v roce 2021 – 71, 2020 - 57), které k posouzení předložily ZO OS Stavba ČR. Jedná se o dostatečně reprezentativní počet těchto smluvních dokumentů pro možnost analýzy celkové úrovně podnikových kolektivních smluv v rámci OS Stavba ČR.