Fotogalerie
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Dne 6. června 2022 proběhlo v Hotelu Olšanka vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Pavel Zítko. Jednání byl rovněž přítomen svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR Zdeněk Švehla.