Fotogalerie
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce proběhlo, jako každý rok, v zasedací místnosti v sídle svazu. Vyhodnocení podepsali za OS jeho předseda Ing. Pavel Zítko a za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Jednání se dále zúčastnil místopředseda OS Stanislav Augustin.