Fotogalerie
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Jak jsme informovali již na svazovém webu, společnost HOCHTIEF CZ, a.s. se stala vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“. Stalo se tak poprvé, a navíc se to podařilo již při první účasti firmy v této soutěži. Primát je navíc o to cennější, že HOCHTIEF CZ, a.s. zvítězil v nejprestižnější kategorii - zaměstnavatelský subjekt s více než 500 zaměstnanci. Podařilo se porazit takové soupeře, jakými jsou tradiční vítězové této kategorie, např. OKD nebo Sokolovská uhelná. Stavební firma zvítězila samozřejmě především díky nulovým číslům v úrazovosti za rok 2020, ale také proto, že byl velmi kladně hodnocen přístup vedení společnosti k jejím zaměstnancům. Tento pozitivní postoj se samozřejmě promítá i do celkové spokojenosti zaměstnanců, tedy i do dodržování všech pravidel, mezi něž v neposlední řadě patří samozřejmě i předpisy BOZP.