Fotogalerie
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197) Odborový svaz Stavba České republiky je zapojen do činnosti v rámci projektu celkem ve 2 platformách, a to v platformě nazvané Stavebnictví I., kdy je naším partnerem v projektu Svaz podnikatelů ve stavebnictví, a v platformě Stavebnictví II., kdy je naším partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR. V této platformě zastupuje náš odborový svaz zaměstnanec svazu Zdeněk Švehla, a té se budeme věnovat podrobněji.