Fotogalerie
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem (ČBÚ) a Odborovým svazem Stavba České republiky (OS Stavba ČR), která byla uzavřena 15. října 2007, byla i v loňském roce plněna a všechna ustanovení v ní obsažená byla beze zbytku naplněna.