Fotogalerie
Dodatek č. 2 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
Dne 4. 4. 2018 byl podepsán Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví na straně druhé. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dne 1. 4. 2018.