Hlavní dokumenty
Řád právní pomoci OS Stavba ČR

Řád právní pomoci byl schválen na I. jednání Předsednictva OS dne 27. 3. 2019 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Stáhnout dokument