Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019

V průběhu roce 2019 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2019...

Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019

V letošním roce stejně jako v letech předchozích proběhlo vyhodnocení nejlepších společností v rámci soutěže Zlatý Permon za výsledky dosažené v předchozím roce, tedy za rok 2019. Jedná...

Covid-19

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ

Covid-19

ZPRAVODAJSTVÍ Z ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ

Odborové organizace

Jedním ze způsobů, jak si mohou lidé v práci navzájem pomáhat, je i členství v odborech. To rozhodně nelze redukovat jen na kolektivní vyjednávání a výhody, které to může přinést. Díky členství v odborech máte přístup k potřebným informacím, můžete využívat rady a zkušenosti ostatních a zejména v krizových životních situacích nejste odkázaní jen sami na sebe. V případě nouze dává členství v odborové organizaci i potřebnou jistotu, že na problémy nejste sami.

Individuální členství v odborech

Individuálním členem Odborového svazu Stavba ČR se může stát každý stávající člen, který nemůže nebo nechce být organizován v základní nebo místní organizaci OS. Individuálním členem se může stát nově každá fyzická osoba, která nebyla dosud v OS odborově organizována.

Přehled benefitů
Metodika pro odborové organizace
metodické pokyny pro odborové organizace ke stažení...
Svazový časopis a aktuality ke stažení