Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech v gesci báňských úřadů se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy...

Kolektivní smlouva vyššího stupně na následujících pět let byla podepsána 2. dubna 2019 v Praze

Dne 2. dubna 2019 došlo z pohledu oboru stavebnictví k velmi významné události. Došlo k podpisu Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019 - 2024. Tímto aktem bylo završeno kolektivní...

Tradičně v Brně se konal přebor ČR stavebních škol v silovém čtyřboji

Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. března 2019 pořádala Střední škola polytechnická, Jílová, Brno ve své sportovní hale pro žáky stavebních škol s nadstandardními kondičními a silovými...

Odborové organizace

Jedním ze způsobů, jak si mohou lidé v práci navzájem pomáhat, je i členství v odborech. To rozhodně nelze redukovat jen na kolektivní vyjednávání a výhody, které to může přinést. Díky členství v odborech máte přístup k potřebným informacím, můžete využívat rady a zkušenosti ostatních a zejména v krizových životních situacích nejste odkázaní jen sami na sebe. V případě nouze dává členství v odborové organizaci i potřebnou jistotu, že na problémy nejste sami.

Individuální členství v odborech

Individuálním členem Odborového svazu Stavba ČR se může stát každý stávající člen, který nemůže nebo nechce být organizován v základní nebo místní organizaci OS. Individuálním členem se může stát nově každá fyzická osoba, která nebyla dosud v OS odborově organizována.

Přehled benefitů
METODIKA 2018
metodické pokyny pro odborové organizace ke stažení...
Svazový časopis a aktuality ke stažení
Jsme partnery projektu rodinného bydlení - Villapark Nový Jáchymov
Villapark Nový Jáchymov