Ze zpravodajství
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022
22.05.2023 | BOZP | Zajímavosti

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev...

Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022
17.05.2023 | BOZP | Zajímavosti

V průběhu roku 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

Dodatek č. 4 KSVS je podepsaný !!!
12.04.2023 | Kolektivní vyjednávání | Dodatky KSVS

Ve středu 12. dubna 2023 byl v sídle SPS podepsán Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního...

Nejbližší akce
14.06.2023
Komise středních škol a sportuHotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov
21.06.2023
Předsednictvo OSHotel Olšanka, Táboritská 1000/23
28.08.2023
Finanční a majetková komiseHotel Olšanka, Táboritská 1000/23

Kolektivní vyjednávání Zajišťujeme kolektivní vyjednávání s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.

Podpůrný fond Podpůrný fond je výrazem odborářské solidarity členů OS.

Právní poradenství Regionální poradenská
centra ČMKOS.

Proč vstoupit Prosazujeme a obhajujeme oprávněné požadavky svých členů.
Odborové organizace

Jedním ze způsobů, jak si mohou lidé v práci navzájem pomáhat, je i členství v odborech. To rozhodně nelze redukovat jen na kolektivní vyjednávání a výhody, které to může přinést. Díky členství v odborech máte přístup k potřebným informacím, můžete využívat rady a zkušenosti ostatních a zejména v krizových životních situacích nejste odkázaní jen sami na sebe. V případě nouze dává členství v odborové organizaci i potřebnou jistotu, že na problémy nejste sami.

Individuální členství v odborech

Individuálním členem Odborového svazu Stavba ČR se může stát každý stávající člen, který nemůže nebo nechce být organizován v základní nebo místní organizaci OS. Individuálním členem se může stát nově každá fyzická osoba, která nebyla dosud v OS odborově organizována.

Mohlo by Vás zajímat
Metodika pro odborové organizace
BIDI - Operační program Zaměstnanost

Svazový časopis a aktuality ke stažení