Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019

V průběhu prvního pololetí 2019 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl...

Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí

Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu Stavba ČR Pavlem Zítkem

Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS

Náš OS se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily...

Odborové organizace

Jedním ze způsobů, jak si mohou lidé v práci navzájem pomáhat, je i členství v odborech. To rozhodně nelze redukovat jen na kolektivní vyjednávání a výhody, které to může přinést. Díky členství v odborech máte přístup k potřebným informacím, můžete využívat rady a zkušenosti ostatních a zejména v krizových životních situacích nejste odkázaní jen sami na sebe. V případě nouze dává členství v odborové organizaci i potřebnou jistotu, že na problémy nejste sami.

Individuální členství v odborech

Individuálním členem Odborového svazu Stavba ČR se může stát každý stávající člen, který nemůže nebo nechce být organizován v základní nebo místní organizaci OS. Individuálním členem se může stát nově každá fyzická osoba, která nebyla dosud v OS odborově organizována.

Přehled benefitů
METODIKA 2018
metodické pokyny pro odborové organizace ke stažení...
Svazový časopis a aktuality ke stažení